Har jeg et misbrug?

Har jeg et misbrug?

Det er ikke altid let at se, om man har et misbrug. Mange tænker, at man kun har et misbrug, hvis man drikker eller tager stoffer hver dag. Men det er ikke altid tilfældet. Nogle mennesker kan godt drikke eller tage stoffer en gang i mellem, uden at det nødvendigvis er et misbrug. Der er dog nogle tegn, du kan være opmærksom på, hvis du er i tvivl om, om du har et misbrug. Disse tegn kan være, at du:

 • Føler, at du ikke kan stoppe med at drikke eller tage stoffer, selvom du gerne vil
 • Føler, at du skal drikke eller tage stoffer for at kunne have det godt
 • Mister interessen for andre ting i dit liv, som du tidligere har haft glæde af
 • Har svært ved at fungere ordentligt på jobbet eller i skolen pga. dit misbrug
 • Har problemer med at holde et forhold kørende pga. dit misbrug
 • Oplever, at dit misbrug begynder at påvirke dit helbred negativt.

Hvis du oplever nogle eller alle af disse tegn, kan det være et tegn på, at du har et misbrug. Og hvis du er i tvivl, kan det være en god idé at søge hjælp. Der er flere steder, du kan søge hjælp, hvis du tror, du har et misbrug.

Hvad kan jeg gøre?

 • Du kan kontakte et behandlingscenter og forhøre dig nærmere her. De kan vurdere, om du har et misbrug, og de kan hjælpe dig med at komme i behandling.
 • Søg råd hos en ven eller et andet nært familiemedlem (fx dine forældre eller søskende).
 • Søg hjælp hos familie terapeut eller et familierådgivningscenter.

Hvad skal jeg ikke gøre?

 • Du skal ikke prøve at klare problemet alene.
 • Du skal ikke gemme dit problem, men i stedet søge hjælp.
 • Du skal ikke starte med at drikke eller tage stoffer, hvis du ikke allerede gør det.

Hvad nu, hvis jeg lider af et misbrug?

Det er en god idé at tænke over, hvad der skal til af hjælp for, at du kan komme ud af dit misbrug. Misbrugsbehandlingen finder sted i flere forskellige faser. Når du starter i behandling, starter du med at være i den såkaldte indledende fase. I denne fase samtaler du med en behandler om din situation og om, hvordan det er at have et misbrug. Behandleren hjælper dig med at opstille konkrete mål for din behandling, og i fællesskab aftaler I, hvilken behandling du skal igennem.